Search & Headhunting av bolag

Hjälper expansiva företag att identifiera och attrahera potentiella förvärvsprospekt

Kontakta oss så berättar vi mer:

Mission

På uppdrag av Svenska och internationella koncerner jobbar vi med "search och headhunting" av bolag, I Sverige mer känt som "sök och köpuppdrag".  
I enlighet med uppdragsgivarens tillväxt/ förvärvsstrategi och utifrån skallkrav/ kriterier levererar vi kvalitativa resultat.

Metodik
  • Aktivt söka/ headhunta
  • Identifiera utefter skallkrav/ kriterier
  • Utvärdera
  • Sammanställa/ paketera
  • Förmedla prospekt till uppdragsgivare